Напярэдадні Дня Перамогі ля Мемарыяльнага знака воінам-сувязістам адбылося мерапрыемства з ускладаннем кветак


Source URL: https://www.mpt.gov.by/napyaredadni-dnya-peramogi-lya-memaryyalnaga-znaka-voinam-suvyazistam-adbylosya-merapryemstva-z