Management

Top management

Mr. Konstantin Shulgan
(Tf: +375172878706) (Fax: +375173272157)
(Email:mpt@mpt.gov.by; copy: omc@mpt.gov.by)
Mr. Pavel Tkach
(Tf: +375172878706) (Fax: +375173272157)
(Email:mpt@mpt.gov.by)
Ms. Anna Ryabova
(Tf: +375172878706)
Ms. Natalya Gordeenko
(Tf: +375172878706)

Department of strategic projects

Mr. Sergej Novikov
(Tf: +375172878793)
Mr. Alexey Noskov
(Tf: +375172878718)

Coordination of Industry Informatization Projects Department

Mrs. Yuliya Shapkina
(Tf: +375172878795)
Mr. Rodzin Aliaksandr
(Tf: +375172878796)

Department of Telecommunications and Radio Frequency Spectrum Regulation

Post communications department

Mrs. Sviatlana Shimanskaya
(Tf: +375172878778)

International Cooperation Department

Gurin Valery Ivanovich
(Tf: +375172878734) (Fax: +375173272157)
(Email: omc@mpt.gov.by)
Prasvirau Vitali
(Tf: +375172878731)

Department of the implementation of state ICT projects and procurement

Mr. Maxim Bondarenko
(Tf: +375172878791)

Finance Division

Mrs. Natalya Shelkovskaya
(Tf: +375172878747)
Mrs. Olga Zhudro
(Tf: +375172878728)