Формы статыстычных назіранняў і ўказанні па іх запаўненні