Почтовая деятельность

Закон Республики Беларусь от 15 декабря 2003 г. «О почтовой связи», Правила оказания курьерских услуг, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2014 г. № 767, и иными актами законодательства.

В соответствии с пунктом 10 Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111, простые почтовые отправления принимаются без выдачи квитанции и вручаются (доставляются) адресатам без расписки, а также на всем пути следования от отправителя до получателя пересылаются без приписки к сопроводительным документам.

Аператары паштовай сувязі нясуць маёмасную адказнасць перад карыстальнікамі паслуг паштовай сувязі за страту, пашкоджанне, пашкоджанне, недастачу ўкладанняў пасылак, адпраўленняў пісьмовай карэспандэнцыі з аб'яўленай каштоўнасцю, адпраўленняў паскоранай пошты, страту заказных паштовых адпраўленняў, нявыплату або няпоўную выплату пенсій, дапамог, кампенсацый, другіх сацыяльных выплат, грашовых сродкаў адрасату па паштовым грашовым пераводзе, парушэнне тэрмінаў перасылкі і (або) дастаўкі (уручэнні) унутраных паштовых адпраўленняў, недастаўку або парушэнне тэрмінаў дастаўкі друкаваных сродкаў масавай інфармацыі, ва ўстаноўленыя тэрміны перададзеныя аператарам паштовай сувязі для дастаўкі, і іншыя парушэнні ў памеры і парадку, вызначаныя заканадаўствам, у тым ліку актамі Сусветнага паштовага саюза і другімі міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

У адпаведнасці з пунктам 147 Правіл аказання паслуг паштовай сувязі агульнага карыстання, зацверджаных пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ад 7 верасня 2004 г. № 1111, паштовыя адпраўленні, друкаваныя сродкі масавай інфармацыі выдаюцца на падставе:

 • дакумента, які сведчыць асобу;
 • вадзіцельскага пасведчання;
 • ваеннага білета ваеннаслужачага тэрміновай службы;
 • даведкі аб звароце з хадайніцтвам аб даванні статусу бежанца, дадатковай абароны або сховішча ў Рэспубліцы Беларусь – для атрымання заказных адпраўленняў пісьмовай карэспандэнцыі;
 • пасведчанні аб рэгістрацыі хадайніцтва аб даванні статусу бежанца, дадатковай абароны або сховішча ў Рэспубліцы Беларусь;
 • пасведчанні аб даванні дадатковай абароны ў Рэспубліцы Беларусь (у выпадку адсутнасці дакумента, які сведчыць асоба);
 • іншых ідэнтыфікацыйных даных і тэхнічных сродкаў, якія дазваляюць ідэнтыфікаваць карыстальніка.

У адпаведнасці з пунктам 131-4 Правіл аказання паслуг паштовай сувязі агульнага карыстання, зацверджаных пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ад 7 верасня 2004 г. № 1111, тэрміны перасылкі простых лістоў, паштовых картак, бандэролей, якія ўваходзяць у пералік універсальных паслуг паштовай сувязі, уключаюць дзень адпраўкі (Д) плюс колькасць рабочых дзён, неабходных для іх перасылкі і дастаўкі адрасату з улікам гранічнага часу падачы прызначаных паштовых адпраўленняў і гранічнага часу прыбыцця транспартнага сродку ў месца прызначэння, і не павінны перавышаць:

 • Д+2 – паміж абласнымі цэнтрамі Рэспублікі Беларусь;
 • Д+3 – паміж астатнімі населенымі пунктамі Рэспублікі Беларусь.

Прызначаныя тэрміны перасылкі павінны вытрымлівацца для 95 працэнтаў пересылаемых простых лістоў, паштовых картак, бандэролей.
На падставе пункта 1 пастановы Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь ад 28 студзеня 2009 г. № 3, гранічныя тэрміны перасылкі і дастаўкі адпраўленняў пісьмовай карэспандэнцыі, пасылак і паштовых грашовых пераводаў (далей - паштовыя адпраўленні):

 • паміж абласнымі цэнтрамі Рэспублікі Беларусь - Д + 2;
 • паміж астатнімі населенымі пунктамі Рэспублікі Беларусь - Д + 3.

Тэрміны перасылкі паштовых адпраўленняў уключаюць дзень адпраўкі (Д) плюс колькасць рабочых дзён, неабходных для перасылкі і дастаўкі адрасату паштовага адпраўлення або паведамлення аб паступленні паштовага адпраўлення з улікам гранічнага часу падачы паштовага адпраўлення і гранічнага часу прыбыцця транспартнага сродку ў месца прызначэння.
Прызначаныя тэрміны перасылкі павінны вытрымлівацца для 95 працэнтаў пересылаемых паштовых адпраўленняў.

У адпаведнасці з пунктам 132 Правіл аказання паслуг паштовай сувязі агульнага карыстання, зацверджаных пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ад 7 верасня 2004 г. № 1111, тэрмін захоўвання паштовых адпраўленняў пры немагчымасці іх уручэння карыстальніку лічыцца з дня, які ідзе следам за днём паступлення паштовага адпраўлення ў аб'ект паштовай сувязі, і складае для:

 • унутраных адпраўленняў паскоранай пошты – 10 каляндарных дзён;
 • міжнародных адпраўленняў паскоранай пошты – 14 каляндарных дзён;
 • заказных лістоў з адзнакай «Судовая павестка. З заказным паведамленнем» – 7 каляндарных дзён;
 • астатніх паштовых адпраўленняў – 30 каляндарных дзён.

В соответствии с пунктом 134 Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111, за хранение регистрируемых почтовых отправлений с адресата в соответствии с установленными тарифами взимается плата по истечении семи календарных дней, следующих за днем поступления регистрируемого почтового отправления в объект почтовой связи. За хранение почтовых отправлений "До востребования" плата не взимается.
Плата за хранение нерозданных почтовых отправлений взимается в размере 0,40 руб. за календарный день.
Плата за хранение нерозданных почтовых денежных переводов за любой период взимается в размере 1,2% от суммы перевода, но не менее 1,2 руб.

У адпаведнасці з пунктам 10 Правіл аказання паслуг паштовай сувязі агульнага карыстання, зацверджаных пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ад 7 верасня 2004 г. № 1111, простыя паштовыя адпраўленні, у тым ліку адпраўленні «1 клас», прымаюцца без выдачы квітанцыі і ўручаюцца (дастаўляюцца) адрасатам без распіскі, а таксама на ўсім шляху руху ад адпраўшчыка да атрымальніка перасылаюцца без прыпіскі да суправаджальных дакументаў.

У адпаведнасці з пунктам 134 Правіл аказання паслуг паштовай сувязі агульнага карыстання, зацверджаных пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
ад 7 верасня 2004 г. № 1111, за захоўванне паштовых адпраўленняў, якія рэгіструюцца, з адрасата, адпраўшчыка пры атрыманні ім незапатрабаванага адрасатам паштовага адпраўлення ў адпаведнасці з устаноўленымі тарыфамі збіраецца плата па сканчэнні сямі каляндарных дзён, якія ідуць следам за днём паступлення паштовага адпраўлення, якое рэгіструецца, у аб'ект паштовай сувязі. За захоўванне паштовых адпраўленняў "Да запатрабавання" плата не збіраецца.

Плата за захоўванне паштовых адпраўленняў, якія рэгіструюцца, (акрамя заказных лістоў, бандэролей, паштовых картак і паштовых грашовых пераводаў) па сканчэнні сямі каляндарных дзён, якія ідуць следам за днём паступлення паштовага адпраўлення ў аб'ект паштовай сувязі, збіраецца ў памеры 0,40 руб. за каляндарны дзень.

Плата за захоўванне заказных лістоў, бандэролей паштовых картак па сканчэнні сямі каляндарных дзён, якія ідуць следам за днём паступлення паштовага адпраўлення ў аб'ект паштовай сувязі, збіраецца ў памеры 0,12 руб. за каляндарны дзень.

Плата за захоўванне нераздадзеных паштовых адпраўленняў збіраецца ў памеры 0,40 руб. за каляндарны дзень.

Плата за захоўванне нераздадзеных паштовых грашовых пераводаў за любы перыяд збіраецца ў памеры 1,2% ад сумы пераводу, але не менш 1,2 руб.